Iedereen leert

Elk gedrag dat je leerling vertoont heeft betekenis. Positief en ook negatief gedrag. De kunst is om de betekenis te achterhalen zodat je daar adequaat op in kunt spelen. Meestal kom je met elkaar tot een passende aanpak. En waar nodig kun je een beroep doen op onze expertise. Wij helpen je de vertaalslag te maken van het gedrag naar de behoeften daaronder, van kind, leerkracht, ouder of andere betrokkene. Door een heldere blik, een open wil en zuivere woorden kunnen we elkaars gedrag verstaan en echte aansluiting vinden. Zo kan iedereen zijn eigen plek volop innemen en leren.

Onze missie

Wij bieden ondersteuning bij vragen over leerlingen die een extra stimulans nodig hebben om zich cognitief, sociaal-emotioneel of gedragsmatig verder te ontwikkelen. Het doel is altijd: passend gedrag versterken. Wij geloven in de ontwikkelkracht van ieder mens. Iedereen volgt zijn eigen ontwikkelingslijn en ontwikkelt in zijn eigen tempo. Zijn leven lang. De ene mens staat nooit los van de ander. Je leert in verbinding met de ander, met de mensen om je heen.We zijn er om elkaar te steunen, te coachen en te stimuleren. Om elkaars gedrag te spiegelen.

Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen ontwikkeling en die van de ander. Je neemt je eigen plek in en geeft de ander zijn eigen plek. Op school, thuis of op je werk. Wij zijn pas klaar als jij je bijdrage levert aan de ontwikkeling en het leren van de ander. In welke context je je ook bevindt, of je nu jonger bent of ouder. Jij bent pas klaar als de mensen om je heen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en het leren van de ander.

Onze aanpak

Als begeleiders van de Gedragstolk hebben wij een optimistische houding, veel ervaring en expertise en de onstuitbare wil om moeilijk verstaanbaar gedrag van kinderen en volwassenen, verstaanbaar en bespreekbaar te maken en daarop aan te sluiten. Wij zijn professionals als het gaat om het bieden van ondersteuning bij vragen over leerlingen die een extra stimulans nodig hebben om zich verder te ontwikkelen en bij leerlingen van wie het gedrag als complex wordt ervaren. Onze ‘gereedschapskist’ is gevuld met tools, kennis en ervaring.

Wij geven heldere boodschappen en benoemen zonder schroom wat we zien. We bespreken gedrag van alle betrokkenen zonder dubbele agenda’s. Ons doel is altijd: het versterken van passend gedrag in elke context. Zo is er een ontwikkelplek voor iedereen.

Mooie doelen stellen is goed. Realistische doelen stellen nog beter. Soms zouden we willen dat de ontwikkeling sneller of gemakkelijker gaat, laten we eerlijk zijn. Toch versterken wij ontwikkeling juist door passende, vaak kleinere en soms grote stappen te nemen.

Met een open houding geven we ruimte aan de vragen van het kind, de ouders en de school. Steeds leggen we het verband tussen de vraag en de behoeften daaronder van álle betrokkenen. Hierdoor kan iedereen zijn verantwoordelijkheid nemen en een bijdrage leveren aan een vervolgstap.

Onze begeleiding is altijd maatwerk en wordt afgestemd op de vragen van alle betrokkenen.
De Gedragstolk - Iedereen leert 
Professionele ondersteuning bij vragen over leerlingen die
een extra stimulans nodig hebben om zich verder te ontwikkelen
en bij leerlingen van wie het gedrag als complex wordt ervaren
Blijf in alles jezelf, daarin ligt je ware kracht.
Hoe sterker jij staat, hoe meer je
voor anderen kunt betekenen.

Contact

De Gedragstolk
Lageweg 8
3815 VG Amersfoort

Tel.: 033 - 30 30 711
E-mail: info@degedragstolk.nl

Plan route

Volg ons

Volg ons op Facebook