Co-teaching

Co-teaching is een vorm van directe en praktische individuele coaching. De co-teacher komt als evenwaardige partner in de klas en gaat samen met je aan het werk. Je begeleidingsvraag is daarbij leidend. Bij co-teaching liggen die veelal op het vlak van klassenmanagement, didactische werkvormen en praktische pedagogische aanpak. De co-teacher ondersteunt je in je klas. Soms door dingen voor te doen, soms door directe feedback tijdens de les. De insteek is zeer praktisch: je krijgt direct bruikbare tips en tools om je handelingsrepertoire uit te breiden. Er zijn verschillende vormen van co-teaching, zoals:

- ondersteunend: de leerkracht en co-teacher werken naast elkaar en bieden verschillende leerstof aan;
- parallel: de leerkracht en co-teacher werken naast elkaar en bieden dezelfde leerstof aan;
- teamteaching: de co-teacher verzorgt de les, de leerkracht ondersteunt;
- complementair: de co-teacher en leerkracht verzorgen afwisselend de les en delen specifieke kennis

Afhankelijk van de vraag, de situatie en de mogelijkheden wordt in overleg voor een bepaalde vorm gekozen. Gedurende het begeleidingstraject worden vaak verschillende vormen ingezet, die elkaar afwisselen. Na een co-teachingtraject ben je beter in staat om in te spelen op de verschillende onderwijsbehoeften en kun je gerichter en doeltreffender interventies plegen bij specifiek gedrag.

Co-teaching is maatwerk. Elk traject start met een intakegesprek om je begeleidingsvraag te verhelderen en een geschikte begeleidingsvorm te kiezen. De totale tijdsinvestering is afhankelijk van je begeleidingsvraag en je huidige handelingsvaardigheid. Een gemiddeld traject bestaat uit zes begeleidingssessies in de klas, die altijd worden afgesloten met een nabespreking.
Professionele ondersteuning bij vragen over leerlingen die
een extra stimulans nodig hebben om zich verder te ontwikkelen
en bij leerlingen van wie het gedrag als complex wordt ervaren
Blijf in alles jezelf, daarin ligt je ware kracht.
Hoe sterker jij staat, hoe meer je
voor anderen kunt betekenen.

Contact

De Gedragstolk
Lageweg 8
3815 VG Amersfoort

Tel.: 033 - 30 30 711
E-mail: info@degedragstolk.nl

Plan route

Volg ons

Volg ons op Facebook