Individuele coaching / begeleiding

Tijdens je loopbaan kan er een moment komen waarop het allemaal niet zo vanzelfsprekend meer gaat. Je loopt tegen jezelf of je werkzaamheden aan. Je krijgt het gevoel dat het werk niet meer gaat zoals voorheen. Je werkplezier neemt af en je weet zelf niet goed waarom en wat te doen.

Signalen kunnen dan bijvoorbeeld zijn:

- Je gedrevenheid wordt minder en het werk kost je meer moeite
- Je ervaart de klas/ groep als zwaar
- Je verliest het overzicht
- De samenwerking met je duo-partner loopt opeens stroever
- Je voelt je onzeker
- Je laadt niet meer op en de vermoeidheid neemt toe
- Je initiatieven worden minder
- Het ziekteverzuim neemt toe

Dit kan de volgende reactie bij je oproepen:

- Help mij, het lijkt of ik het niet meer kan!
- Waarom kost deze groep mij nu zoveel energie?
- Waardoor ben ik zo onrustig?
- Waarom heb ik het idee dat ik grip kwijtraak?

Vanuit ‘de Gedragstolk’ bieden wij een op maat begeleidingstraject aan, waarbij de hulpvraag verduidelijkt wordt, de knelpunten in kaart worden gebracht en gaande weg de professional in zijn/haar kracht wordt gezet. Wij werken vanuit een oplossingsgerichte visie. De gedachte dat diegene die begeleid wordt, eigenaar blijft van het proces, maakt dat je grip blijft houden op het begeleidingstraject. De begeleiding is een proces tussen coach en gecoachte en er wordt vertrouwelijk met de informatie omgegaan.
Professionele ondersteuning bij vragen over leerlingen die
een extra stimulans nodig hebben om zich verder te ontwikkelen
en bij leerlingen van wie het gedrag als complex wordt ervaren
Blijf in alles jezelf, daarin ligt je ware kracht.
Hoe sterker jij staat, hoe meer je
voor anderen kunt betekenen.

Contact

De Gedragstolk
Lageweg 8
3815 VG Amersfoort

Tel.: 033 - 30 30 711
E-mail: info@degedragstolk.nl

Plan route

Volg ons

Volg ons op Facebook