School Wide Positive Behavior Support (SWPBS)

SWPBS is gericht op het creëren van een omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Dit begint bij het gezamenlijk formuleren van de waarden die jullie als school belangrijk vinden. Vervolgens benoemen jullie met elkaar het gedrag dat past bij deze waarden en je leert het de kinderen actief aan. Adequaat gedrag wordt hierna systematisch positief bekrachtigd. Hiermee wordt een veilig en positief schoolklimaat gecreëerd, waarin elke leerling optimaal kan profiteren van het geboden onderwijs. SWPBS is gebaseerd op 5 pijlers:

1. SWPBS staat voor schoolbreed werken vanuit gedeelde waarden
2. Preventie staat centraal: zoveel mogelijk voorkomen van probleemgedrag
3. Positieve insteek: versterken van goed gedrag aan de hand van heldere, eenduidige verwachtingen ten aanzien van gedrag
4. Planmatige aanpak op basis van data
5. Er is sprake van partnerschap met ouders en samenwerking met de keten (zorg)

Je vertaalt de vijf uitgangspunten naar je eigen school, rekening houdend met de kenmerken van de school (waarden, leerlingen, leraren en organisatie van de school).

Uit ervaringen blijkt dat een schoolbrede aanpak, gebaseerd op gezamenlijk geformuleerde waarden, leidt tot grotere tevredenheid bij het docententeam, door hun toegenomen gevoel van doelmatigheid. Maar ook een grotere tevredenheid bij ouders door een betere samenwerking tussen ouders en school, waarbij de positieve benadering en de preventie van probleemgedrag en de waarden centraal staan. Ook bij leerlingen neemt de tevredenheid toe omdat zij beter in staat zijn om aan de verwachtingen van volwassenen te voldoen; zij weten immers wat er van hen verwacht wordt, doordat er voldoende instructiemomenten zijn voor leerstof en gedrag.

De erkenningscommissie van de databank effectieve jeugdinterventies heeft laten weten dat SWPBS is erkend als goed onderbouwd.

Het implementatietraject van SWPBS is maatwerk en beslaat een langere periode om te zorgen dat de 5 pijlers goed binnen de school geborgd worden. Heb je interesse, informeer naar de mogelijkheden.

Onderdeel van Meerkring

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl