Welkom bij De Gedragstolk!

Als begeleiders van de Gedragstolk hebben wij een optimistische houding, veel ervaring en expertise en de onstuitbare wil om moeilijk verstaanbaar gedrag van kinderen en volwassenen, verstaanbaar en bespreekbaar te maken en daarop aan te sluiten. Wij bieden professionele ondersteuning bij vragen over leerlingen die een extra stimulans nodig hebben om zich verder te ontwikkelen en bij leerlingen van wie het gedrag als complex wordt ervaren. Onze ‘gereedschapskist’ is gevuld met tools, kennis en ervaring.

Wij geven heldere boodschappen en benoemen zonder schroom wat we zien. We bespreken gedrag van alle betrokkenen zonder dubbele agenda’s. Ons doel is altijd: het versterken van passend gedrag in elke context. Zo is er een ontwikkelplek voor iedereen.De begeleiders van de Gedragstolk bieden ondersteuning bij vragen over leerlingen die een extra stimulans nodig hebben om zich cognitief, sociaal-emotioneel of gedragsmatig verder te ontwikkelen. Het doel is altijd: passend gedrag versterken

Onze diensten

De Gedragstolk biedt een breed scala aan diensten. We hebben een aanbod voor begeleiding voor leerling, leerkracht of schoolteam. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor diagnostiek en nascholing. Onze begeleiding is maatwerk en start daarom altijd met een verkennend gesprek.

Samen met jou brengen we huidige en gewenste situatie in kaart en kijken we welke werkvorm passend is om de gestelde doelen te bereiken.
Begeleiding en coaching

 Leerlingbegeleiding Diagnostiek Nascholing
Lees hier meer!  Lees hier meer! Lees hier meer! Lees hier meer!

 

Professionele ondersteuning bij vragen over leerlingen die
een extra stimulans nodig hebben om zich verder te ontwikkelen
en bij leerlingen van wie het gedrag als complex wordt ervaren
Blijf in alles jezelf, daarin ligt je ware kracht.
Hoe sterker jij staat, hoe meer je
voor anderen kunt betekenen.

Contact

De Gedragstolk
Lageweg 8
3815 VG Amersfoort

Tel.: 033 - 30 30 711
E-mail: info@degedragstolk.nl

Plan route

Volg ons

Volg ons op Facebook