Competentievergrotend werken

Competentievergrotend werken is een visie van waaruit gewerkt kan worden. Deze visie richt zich op het aanleren van vaardigheden en het vergroten van mogelijkheden. Dit alles vanuit de positieve benadering. Het is een manier van denken maar ook een manier van naar de wereld om je heen kijken. Het positieve in de ander zien en dit benadrukken. Centraal staat de balans tussen vaardigheden aan de ene kant en ontwikkelingstaken aan de andere kant: een weegschaalmodel.

In de praktijk wordt vaak vooral het accent gelegd op de vaardigheden en kennis, in mindere mate op motivatie en persoonskenmerken. Competentiegericht werken, cq. het sociale competentiemodel, richt zich vooral op die concrete vaardigheden die in het leven van alle dag noodzakelijk zijn. De kracht van deze werkwijze ligt in de positieve benadering door de sterke punten naar voren te halen. In de regel gaat het in dit model om een groepsdynamische aanpak middels fasen en scoringssystemen.

Competentievergrotend werken kan in teamverband of individueel aangeboden worden. Het omvat een deel scholing en een deel uitvoering in de praktijk, waarbij de begeleider een observerende rol heeft. Een traject start met een intakegesprek om je begeleidingsvraag te verhelderen. De totale tijdsinvestering is afhankelijk van je begeleidingsvraag en je huidige handelingsvaardigheid
Professionele ondersteuning bij vragen over leerlingen die
een extra stimulans nodig hebben om zich verder te ontwikkelen
en bij leerlingen van wie het gedrag als complex wordt ervaren
Blijf in alles jezelf, daarin ligt je ware kracht.
Hoe sterker jij staat, hoe meer je
voor anderen kunt betekenen.

Contact

De Gedragstolk
Lageweg 8
3815 VG Amersfoort

Tel.: 033 - 30 30 711
E-mail: info@degedragstolk.nl

Plan route

Volg ons

Volg ons op Facebook