School - Video - Interactie - Begeleiding

Bij SVIB wordt er begeleid aan de hand van korte video-opnames in de klas. Via de analyse van het beeldmateriaal wordt de interactie tussen jou en de leerling(en) vertaald in concreet waarneembaar gedrag. Videobeelden geven echter niet alleen zicht op interacties, maar ook op het klassenmanagement (structuur) en de instructie (didactiek).
De ervaring leert dat beelden veel inzicht geven. Inzicht in eigen sterke vaardigheden, maar ook in leerpunten die er nog zijn. Van daaruit worden bestaande vaardigheden verder uitgebouwd en nieuwe vaardigheden ontwikkeld. Deze werkwijze is concreet en competentiegericht en daardoor geschikt voor alle situaties waarin leerkracht, leerling of groep een steuntje in de rug nodig hebben.

Een SVIB traject start met een intakegesprek om je begeleidingsvraag te verhelderen. De totale tijdsinvestering is afhankelijk van je begeleidingsvraag en je huidige handelingsvaardigheid. Een gemiddeld traject bestaat uit drie opnamemomenten in de klas. Na elk opnamemoment vindt een gesprek plaats.
Professionele ondersteuning bij vragen over leerlingen die
een extra stimulans nodig hebben om zich verder te ontwikkelen
en bij leerlingen van wie het gedrag als complex wordt ervaren
Blijf in alles jezelf, daarin ligt je ware kracht.
Hoe sterker jij staat, hoe meer je
voor anderen kunt betekenen.

Contact

De Gedragstolk
Lageweg 8
3815 VG Amersfoort

Tel.: 033 - 30 30 711
E-mail: info@degedragstolk.nl

Plan route

Volg ons

Volg ons op Facebook