School - Video - Interactie - Begeleiding

Bij SVIB wordt er begeleid aan de hand van korte video-opnames in de klas. Via de analyse van het beeldmateriaal wordt de interactie tussen jou en de leerling(en) vertaald in concreet waarneembaar gedrag. Videobeelden geven echter niet alleen zicht op interacties, maar ook op het klassenmanagement (structuur) en de instructie (didactiek).
De ervaring leert dat beelden veel inzicht geven. Inzicht in eigen sterke vaardigheden, maar ook in leerpunten die er nog zijn. Van daaruit worden bestaande vaardigheden verder uitgebouwd en nieuwe vaardigheden ontwikkeld. Deze werkwijze is concreet en competentiegericht en daardoor geschikt voor alle situaties waarin leerkracht, leerling of groep een steuntje in de rug nodig hebben.

Een SVIB traject start met een intakegesprek om je begeleidingsvraag te verhelderen. De totale tijdsinvestering is afhankelijk van je begeleidingsvraag en je huidige handelingsvaardigheid. Een gemiddeld traject bestaat uit drie opnamemomenten in de klas. Na elk opnamemoment vindt een gesprek plaats.

Onderdeel van Meerkring

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl