Leerlingbegeleiding

Soms is het wenselijk om individueel met een leerling aan vooraf vastgestelde vaardigheden te werken. Soms ook kan het nuttig zijn om deze vaardigheden in een klein groepje aan te bieden en te oefenen. De begeleiders van De Gedragstolk hebben een breed scala aan materialen en methodieken tot hun beschikking. Welke aanpak passend is, hangt onder meer af van de ontwikkeling van een kind en de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte. Ook de frequentie van de begeleiding hangt hiermee samen. Het gezamenlijke doel is altijd: het versterken van passend gedrag in een bredere context. Dat betekent ook dat wij het belangrijk vinden om aspecten vanuit onze begeleiding over te dragen aan andere betrokkenen rondom het kind.

Ons aanbod is divers en richt zich onder meer op:

• Het uitbreiden van sociale competenties
• Het vergroten van de weerbaarheid
• Het omgaan met emoties
• Het aanleren van gedragsalternatieven
• Het hanteren van conflicten
• Het verminderen van impulsief of druk gedrag
• Het vergroten van het zelfvertrouwen
• Het verminderen van de angstige of depressieve klachten
• Het samen werken met anderen
• Het verwerven van inzicht in de eigen competenties (waaronder psycho-educatie)
• Het omgaan met pestgedrag
• Het verbeteren van aspecten van de taakwerkhouding

Voordat een begeleider met een kind gaat werken, vindt er een gesprek plaats met alle betrokkenen. In dat gesprek worden afspraken gemaakt over de inhoud en duur van de begeleiding en de te bereiken doelen. Na afloop wordt geëvalueerd wat de opbrengt van de begeleiding is geweest. Indien nodig of wenselijk, kan een vervolg aan het begeleidingstraject gegeven worden.

 

De Gelukskoffer

Een wetenschappelijke onderbouwd
lesprogramma waarin kinderen 
werken aan een solide, zonnig eigen
gedachtegoed.

Professionele ondersteuning bij vragen over leerlingen die
een extra stimulans nodig hebben om zich verder te ontwikkelen
en bij leerlingen van wie het gedrag als complex wordt ervaren
Blijf in alles jezelf, daarin ligt je ware kracht.
Hoe sterker jij staat, hoe meer je
voor anderen kunt betekenen.

Contact

De Gedragstolk
Lageweg 8
3815 VG Amersfoort

Tel.: 033 - 30 30 711
E-mail: info@degedragstolk.nl

Plan route

Volg ons

Volg ons op Facebook