26 Tips voor een harmonieuze feestmaand

26 tips voor een harmonieuze feestmaand


Heb jij in je klas ook kinderen die erg prikkelgevoelig zijn en druk, impulsief gedrag vertonen? Of kinderen die juist snel angstig zijn en zich terugtrekken wanneer de dag anders verloopt dan gewoonlijk? Voor deze kinderen kan de decembermaand – hoe sfeervol ook – best stressvol zijn. En hoe beleef jijzelf de feestelijkheden op school in deze periode? In dit artikel lees je maar liefst 26 tips om de sint- en kerstperiode voor iedereen gezellig te laten verlopen.

Decemberdrukte

Met alle feestelijkheden in de decembermaand, valt de regelmaat van de dagelijkse activiteiten vaak weg. Voor kinderen die behoefte hebben aan structuur levert dit spanning op. Hoe kun je deze spanning reguleren? Door duidelijk en voorspelbaar te zijn! Tips hierbij zijn:

- Maak een kalender waarop alle activiteiten rondom sinterklaas en kerst genoteerd staan en waarop het kind elke dag een dag kan wegstrepen;
- Sluit zoveel mogelijk aan bij de vaste structuur in de klas. Probeer je lesrooster tot kort voor de vieringen zoveel mogelijk te volgen en hanteer je vaste regels en afspraken;
- Zet een gespannen kind bij activiteiten bij een volwassene of een andere leerling bij wie het zich veilig voelt;
Bedenk of een kind met alle activiteiten mee moet doen, of dat er aanpassingen gedaan kunnen worden om het voor het kind prettiger te maken;
- Geef het kind een vaste taak bij activiteiten, noteer deze op de kalender van de leerling;
- Creëer een plekje waar een kind zich even terug kan trekken wanneer alle prikkels teveel worden;
- Informeer eens bij ouders hoe je leerling de voorgaande jaren deze periode beleeft heeft, wellicht hebben ouders waardevolle tips;
- Realiseer je dat een snelle overgang van sint naar kerst voor sommige kinderen moeilijk hanteerbaar is, las een paar dagen ‘rust’ in voordat de kerstversieringen in de klas komen;
- Maak voor jezelf vooraf een planning van de activiteiten en de (voorbereidings)tijd. Je hebt vast veel leuke ideeën voor deze periode maar houd ook voor jezelf de doelen realistisch in deze intensieve maand;
- Bespreek met collega’s waar je elkaar kunt ondersteunen of hoe je elkaars ideeën kunt gebruiken.

Pepernotenkoorts

Vol verwachting klopt het hart van ieder kind, wanneer de sint weer in het land is. En daar waar het ene kind de onvoorspelbaarheid die bij dit feest hoort goed kan hanteren, levert dit bij een ander spanning op. Lees hoe je daarop in kunt spelen:

- Bespreek met de kinderen wat er op school gebeurt: Wanneer komt de sint aan, waar, hoe? Hoeveel pieten zijn erbij? Komen ze in de klas of niet? Noteer dit op de kalender;
- Bespreek ook wanneer je op school je schoen mag zetten. En als deze verrassing voor een kind teveel spanning oproept, kan het soms zelfs handig zijn om vooraf al te zeggen wat hij de volgende dag in zijn schoen zal vinden;
- Houd er rekening mee dat sommige kinderen erg onrustig, of zelfs angstig kunnen worden van de rommelpieten die op sommige scholen de boel op stelten zetten. Ook dit kun je voorbespreken met het kind, schrijf bijvoorbeeld een briefje voor de piet waarop staat wat hij wel of niet mag doen bij het plekje van de leerling;
- Overweeg bij het lootjes trekken of het nodig is om bepaalde kinderen te laten weten wie zijn lootje getrokken heeft, om de spanning weg te nemen. Wist je trouwens dat je ook digitaal lootjes kan trekken? Bijvoorbeeld via lootjestrekken.nl;
- Kinderen die veel behoefte hebben aan voorspelbaarheid, kun je vooraf laten weten hoe de surprise eruit ziet die voor hem gemaakt is, of wat voor cadeautje hij krijgt;
- Maak duidelijke afspraken over de eisen die je aan een surprise en het gedicht stelt, zo voorkom je al te grote verschillen en daarmee teleurstellingen;
- Bij sommige kinderen neemt de spanning zichtbaar toe als ze lang op hun cadeautje of surprise moeten wachten. Voel aan (of plan) wanneer je dit kind zijn cadeautje geeft;
- Bespreek vooraf met sint en de pieten welke kinderen sint wel of niet naar voren kan roepen of bij welke kinderen piet wel of geen grapje kan maken;
- Zorg ervoor dat je op 6 december duidelijk maakt dat de sint het land weer heeft verlaten, zo rond je dit feest goed af.

Kerstkriebels

Lichtjes in de bomen, de kerst is weer gekomen. Bij deze sfeervolle periode horen vaak ook prikkels, die er op andere momenten niet zijn. Deze tips kunnen je dan van pas komen:

- Vertel de kinderen vooraf wanneer de kerstboom in de klas komt, waar deze komt te staan en hoe lang hij blijft staan. Ook kun je bespreken hoe de kerstboom er uit komt te zien en welke versieringen er nog meer in de klas komen. Dit geeft kinderen houvast;
- Wees er alert op dat kinderen met een gevoelige prikkelverwerking last kunnen hebben van de lichtval op glimmende kerstballen. Dit geldt ook voor flikkerende kaarsen;
- Verandering van sfeer in de klas (zoals het donker maken en kaarsjes aansteken) kan voor sommige kinderen verwarrend of zelfs beangstigend kan zijn;
- Bespreek de kerstviering voor: waar vindt deze plaats, wie zijn er allemaal bij, wat gaat er gebeuren en wat wordt er van jouw leerlingen verwacht?
- Bij een kerstdiner worden kinderen vaak in hun mooiste kleding op school verwacht. Praat met de kinderen over de etiquette die bij een dergelijk diner hoort;
- Ga bij het kerstdiner pas aan tafel als het eten klaar is, zo voorkom je lang wachten. Als kinderen tussendoor moeten wachten, zorg dan voor een activiteit ter overbrugging;
- Tuig aan het eind van de kerstperiode samen met de kinderen de kerstboom af en ruim de andere versieringen op. Zo rond je deze periode met elkaar af en weten de kinderen hoe het lokaal er na de kerstvakantie uit zal zien.
Media
  • feestmaandgroot.png

Onderdeel van Meerkring

Professionele ondersteuning bij vragen over leerlingen die
een extra stimulans nodig hebben om zich verder te ontwikkelen
en bij leerlingen van wie het gedrag als complex wordt ervaren
Blijf in alles jezelf, daarin ligt je ware kracht.
Hoe sterker jij staat, hoe meer je
voor anderen kunt betekenen.

Contact

De Gedragstolk
Lageweg 8
3815 VG Amersfoort

Tel.: 033 - 30 30 711
E-mail: info@degedragstolk.nl

Plan route

Volg ons

Volg ons op Facebook