Rots & Water training

‘Rots & Water’ is een psycho-fysieke training die zich richt op bewustwording van eigen kracht en mogelijkheden en het vermogen om met andere mensen samen te leren spelen, werken en leven. Vanuit een fysieke invalshoek worden tijdens de training veel oefeningen, mentale en sociale vaardigheden aangeboden. De oefeningen worden ondersteund door korte groepsgesprekken, waarin ruimte is voor zelfreflectie en het maken van opdrachten. De bouwstenen van de ‘Rots & Water’ training zijn zelfbeheersing, zelfreflectie en zelfvertrouwen. Op dit fundament wordt voortgebouwd en komen thema’s als veiligheid, assertiviteit, communicatie en het vinden van een eigen weg (innerlijk kompas) aan bod. In de training leren kinderen zich onafhankelijk op te stellen (‘Rots’) en eigen keuzes te maken. Maar ook leren ze met elkaar samenwerken en –leven (‘Water’). Belangrijk daarbij is ook dat kinderen leren ‘gronden’ (stevig en ontspannen staan) zodat ze, afhankelijk van de situatie, de keuze kunnen maken voor een Rots- of Waterhouding.

Maatwerk

Onze trainingen zijn maatwerk. Dat betekent dat we vooraf met je in kaart brengen welke hulpvragen er zijn, zodat we onze training daarop af kunnen stemmen. Een training bestaat uit 6 à 8 bijeenkomsten van 45-60 minuten. Omdat wij het belangrijk vinden dat kinderen het geleerde ook in andere situaties toe passen, bieden wij tevens bijeenkomsten voor leerkrachten aan, waarin we vertellen wat er in de training aan bod komt en op welke manier dit in de klas vormgegeven kan worden.

Geschikt voor

De training is geschikt voor kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs en wordt gegeven door onze gecertificeerde trainers.

Meer weten over de Rots & Water training?

Klik hier om contact op te nemen!

Professionele ondersteuning bij vragen over leerlingen die
een extra stimulans nodig hebben om zich verder te ontwikkelen
en bij leerlingen van wie het gedrag als complex wordt ervaren
Blijf in alles jezelf, daarin ligt je ware kracht.
Hoe sterker jij staat, hoe meer je
voor anderen kunt betekenen.

Contact

De Gedragstolk
Lageweg 8
3815 VG Amersfoort

Tel.: 033 - 30 30 711
E-mail: info@degedragstolk.nl

Plan route

Volg ons

Volg ons op Facebook